Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2005

Νόμος 3377/2005, ΦΕΚ 202/Α'/19.8.2005: Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


Άρθρο 1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ


Το άρθρο 1 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ145 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:


«Αρθρο 1

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή.

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2005

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου

Ένταση των ελέγχων για το παρεμπόριο, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων και συμπλήρωση της νομοθεσίας όπου απαιτείται, αποφασίσθηκαν τη Δευτέρα σε ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Aνάπτυξης Δ.Σιούφα, με συμμετοχή του υφυπουργού Oικονομικών A.Pεγκούζα, εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και υπηρεσιακών παραγόντων.

Aφορμή ήταν η αυξανόμενη πίεση που δέχεται η ελληνική οικονομία από τις εισαγωγές λαθραίων προϊόντων αμφισβητούμενης ποιότητας, που συχνά εγκυμονούν κινδύνους για τον καταναλωτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από 1ης Iανουαρίου καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Kίνα και άλλες χώρες χαμηλού κόστους.